Εγγυήσεις

Η I.P.S. Office Automation εγγυάται την άριστη λειτουργία των μηχανημάτων για ΕΝΑ (1) έτος, κατά το οποίο σας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ εγγύηση.

Επίσης εγγυάται την επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων υλικών για 7 (επτά) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς των μηχανών και του εξοπλισμού τους.

Επέκταση Εγγύησης

Μετά το τέλος της εγγύησης, η εταιρεία µας αναλαµβάνει την πλήρη τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων µε επέκταση της εγγύησης µέσα από Ετήσια Σύµβαση Συντήρησης, το κόστος της οποίας καθορίζεται από το µοντέλο και τον προσφερόµενο εξοπλισµό. 

Η εταιρεία µας, σας προτείνει Σύµβαση Πλήρους Τεχνικής Εξυπηρέτησης (FSMA - Full Service Maintenance Agreement), µε ισχύ από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας της µηχανής. Υπογράφεται µαζί µε την παραγγελία αγοράς του µηχανήµατος και περιλαµβάνει όλες τις σχετικές, µε την άριστη λειτουργία του μηχανήματος, δαπάνες. 

Η κάλυψη µεταβιβάζεται στον επόµενο ιδιοκτήτη του µηχανήµατος χωρίς επιπλέον κόστος. 
Σηµαντικό πλεονέκτηµα είτε πουλήσετε είτε ανταλλάξετε το µηχάνηµά σας.